2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020

Zarządzenie 30/2019

Zarządzenie nr 30/2019


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.


§ 1


Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach:

osoba materialnie odpowiedzialna –Monika Wnuk.


§ 2


Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu wyznaczam na dzień 30 grudnia 2019 r. Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.


§ 3


Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:


  1. Przewodniczący komisji - Mariusz Bartosik

  2. Członek komisji - Kinga Czapińska

  3. Członek komisji - Magdalena Michel


Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, prawidłowego
i zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.


§ 4


Wycenę środków pieniężnych należy dokonać wg nominałów.

metryczka


Wytworzył: Robert Gabrjanczyk (7 stycznia 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (7 stycznia 2020, 10:38:59)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79