2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020

Zarządzenie 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020


Cennik

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad i stawek wynajmu pomieszczeń budynku

Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przy
ul. Kościuszki14.


Z dniem 01.02.2020 roku ustalam zasady i stawki wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach oraz wysokość pobieranej opłaty eksploatacyjnej i opłaty za obsługę realizacji dźwięku podczas imprez.


§ 1


1.Wynajem sali widowiskowej – 300 zł netto + 23% VAT za godzinę.

2.Obsługa realizacji dźwięku podczas imprezy:


  • w dni robocze/ od poniedziałku do piątku / - 100 zł netto +23% VAT za godzinę,

  • w soboty, niedziele i święta 150 zł netto + 23% VAT za godzinę.


3.Wynajem Sali kawiarnianej – 150 zł netto + 23% VAT za godzinę.

4.Wynajem „Galerii” – 150 zł netto + 23% VAT za godzinę.


§ 2


1.Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z pomieszczeń wraz z obsługą techniczną po wniesieniu opłaty zryczałtowanej w wysokości 600 zł netto
+ 23% VAT.

2.Imprezy realizowane we współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach wymagają wniesienia opłaty eksploatacyjnej
w wysokości 400 zł netto + 23% VAT na podstawie złożonego przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku z prośbą o współorganizację wydarzenia zawierającego jego opis oraz określenie zakresu udziału w nim MOK-u.


§ 3


W szczególnych okolicznościach(zwłaszcza w zależności od ilości osób zaangażowanych
w obsługę imprezy) możliwe jest podjęcie negocjacji cen.


§ 4

Opłat nie pobiera się w przypadku organizowania w placówce imprez dla mieszkańców Pabianic o charakterze charytatywnym.


Traci moc Zarządzenie Nr 7/ 2013 z dnia 15.07.2013r.


metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (27 stycznia 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (27 stycznia 2020, 16:39:15)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: Robert Gabrjanczyk (28 stycznia 2020, 11:04:18)
Zmieniono: Wytwarzający

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 115