2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020 | 2021

Zarządzenie 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia 10 marca 2020r. w sprawie Rozprzestrzeniania się WIRUSA COVID–19 wśród uczestników zajęć, pracowników i gości Miejskiego Ośrodka Kultury.

W związku z ustawą z dnia 2 i 10 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA i innych chorób zakaźnych

zarządzam co następuje:

1. Zakaz wstępu do budynku osób z podwyższoną temperaturą i oznakami infekcji i nieuczestniczenia w żadnych spotkaniach, zajęciach i imprezach.
2. Osoby odwiedzające Miejski Ośrodek Kultury proszone są o dokładne mycie rąk z detergentem.
3. Zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości od pozostałych osób.
4. Każda osoba z objawami infekcji będzie natychmiast proszona o opuszczenie budynku i zastosowanie się do odpowiednich procedur.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie się w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID–19

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 10 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania.

metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (10 marca 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (10 marca 2020, 15:12:25)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290