Ogłoszenia

Ogłoszenia

IV przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – restauracji w budynku administracyjno – hotelowym, przy ul Kilińskiego 34, w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI   Działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, [...]

III przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – restauracji w budynku administracyjno – hotelowym, przy ul Kilińskiego 34, w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, [...]

Przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – restauracji w budynku administracyjno – hotelowym, przy ul Kilińskiego 34, w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI   Działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, [...]

Postępowanie pn. Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową.

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: [...]

Ogłoszenie o wynikach postępowania - Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 387 m2 ul. Bugaj 110 w Pabianicach

Pabianice, dnia 23 listopada 2023 r.  Ogłoszenie o wynikach postępowania Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 387 m2 ul. Bugaj 110 w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI   Działając na podstawie Uchwały nr LXVII/481/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu o pow. 15 m2 ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI   Działając na podstawie Uchwały nr LXVII/481/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości [...]

Postępowanie pn. Dostawa wraz z montażem filtrów basenowych – MOSiR w Pabianicach

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  [...]

Postępowanie pn. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do obiektów MOSiR w Pabianicach

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na używanie w drodze najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Centrum Tenisowego przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 [...]

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku hali tenisowej wraz z niezbędną modernizacją instalacji elektrycznych w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia hali tenisowej [...]

Informacja o wyborze Kierownika Hali Koszykówki i Pływalni

INFORMACJA O WYNIKU NABORU do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota-Roweckiego 3  na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obiektów Hala Koszykówki [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ogłasza  drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217  [...]

Informacja o naborze na stanowisko Kierownika Hali koszykówki i Pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:   KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW HALA KOSZYKÓWKI [...]

Zapytanie ofertowe: sprzedaż i dostawa z transportem własnym oleju opałowego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH   Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania [...]

Informacja o wyniku naboru inspektor ds. osobowych i administracyjnych

Informacja o wyniku naboru  do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach,  z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota-Roweckiego 3 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. osobowych i [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota –Roweckiego 3  na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu [...]

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW

Wymagania:  -   wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne  -   znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office  -  wymagany  staż pracy 5 lat [...]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KINO LETNIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.02.2020 r. na kompleksową organizację projekcji filmów w ramach wydarzenia „Kino [...]

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuję, że w wyniku konkursu ofert  z dnia 28.02.2020 r. na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie MOSiR ul.Bugaj 110 w Pabianicach  wybrana została oferta : [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (12.02.2020) na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110Pliki do pobrania: [...]

Uwaga !!!

Odwołania konkursu konkursu ofert dot. postawienia punktu gastronomicznego na terenie MOSiR w Pabianicach [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.01.2020 Kompleksowa organizacja projekcji filmów w ramach wydarzenia ”Kino letnie na terenie ośrodka Lewityn w Pabianicach.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej [...]

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy [...]

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH   ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej [...]

Informacja na temat naboru na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw administracyjnych, zamieszczone na stronie podmiotowej [...]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 27.05.2019 roku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Wymagania: wykształcenie wyższe: kierunek prawo, administracja;znajomość języka obcego;znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office Liczba miejsc: 1 podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 [...]

REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   „REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I [...]

Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”

Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”   Wykaz dokumentów: a)      ogłoszenie o [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na najem na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Hali Koszykówki

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH    działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września [...]

metryczka