Ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego poprzez rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego w Pabianicach 

Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny wykonania projektu makiety Parku J. Słowackiego w Pabianicach.  
Ofertę cenową należy składać do dnia 29.05.2017 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.) z adnotacją „Makieta Parku J. Słowackiego”.
Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.  

Informacje szczegółowe:

I. Oferta obejmować musi wykonanie całości prac związanych z wykonaniem makiety:
 
1. Projektu makiety zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, obejmującym w szczególności następujące założenia:
- wzorem do projektu jest obecnie funkcjonująca makieta /60x60cm/.
- dodatkowo na makiecie muszą znaleźć się elementy w postaci herbu Pabianic oraz napisów w wersji dla niewidomych.
- budynki na makiecie mają odzwierciedlać ich rzeczywisty wygląd.

2. Odlewu z zatwierdzonego materiału odpornego na warunki atmosferyczne

3. Montażu na postumencie obecnie funkcjonującej makiety.  

II. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego uzyskania informacji do prawidłowego wykonania zleconych prac.  

III. Maksymalny czas realizacji od daty podpisania umowy do wykonania makiety Muzeum określa wstępnie na 4 miesiące.  

IV. Uwagi końcowe
1. Obecna makieta Parku jest do obejrzenia przy budynku Stary Rynek 1 w pobliżu Pomnika J. Długosza.
2. Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami Muzeum rozpocznie szczegółowe negocjacje z firmą oferującą najkorzystniejszą ofertę.
3. Przedstawione oferty służą jedynie ustaleniu ceny poprzez rozeznaniu rynku. Ostateczna cena ustalona zostanie w trakcie uszczegółowienia zamówienia, gdyby jednak przekroczyła kwotę oferowaną przez inną firmę, Muzeum może również z nią prowadzić negocjacje, wybierając ostatecznie korzystniejszą dla siebie ofertę.
4. Osobą do kontaktu jest Ryszard Adamczyk.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (11 maja 2017)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (11 maja 2017, 10:00:10)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380