Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach


Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.
 
I.
Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, 95-200 Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.
 
II.
informację o cenie należy składać do dnia 28.06.2017 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.) z adnotacją „dokumentacja projektowa Stary Rynek 2”.
Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.  
 
III.
Oferta obejmować musi wykonanie całości prac związanych z wykonaniem dokumentacji w zakresie:
-           renowacja elewacji zewnętrznych,
-           izolacja ścian fundamentowych
-           wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej,
-           wymiana wejściowych drzwi i schodów,
-           wymiana okien,
-           modernizacja systemu grzewczego,
-           docieplenie budynku z pokryciem dachu
-           adaptacja przestrzeni na potrzeby małych imprez plenerowych (wyprowadzenie podłączeń do sieci, montaż oświetlenia).
-           wprowadzenie ułatwień na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (w szczególności wejście, toaleta, klatka schodowa parter - I piętro)
 
IV.
Dokumentacja zawierać powinna również:
-           inwentaryzację elewacji ,
-           dokumentację fotograficzną stanu zachowania,
-           program prac.

V.
Dokumentacja musi uwzględniać w szczególności zalecenia konserwatorskie (Muzeum jest w trakcie ich uzyskiwania) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum.
 
VI.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie potrzebne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi oraz pozwolenie na budowę lub inną dokumentację niezbędną do wykonania wymienionych prac.

VII.
Czas realizacji od daty podpisania umowy do złożenia kompletnej dokumentacji w Biurze WUOZ w Łodzi i w Starostwie Powiatowym Muzeum określa wstępnie na 3 miesiące.


VIII. Uwagi końcowe
1. Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami Muzeum rozpocznie szczegółowe negocjacje z firmą oferującą najkorzystniejszą ofertę.
2. Przedstawione oferty służą jedynie ustaleniu ceny poprzez rozeznaniu rynku. Ostateczna cena ustalona zostanie w trakcie uszczegółowienia zamówienia, gdyby jednak przekroczyła kwotę oferowaną przez inną firmę, Muzeum może również z nią prowadzić negocjacje, wybierając ostatecznie korzystniejszą dla siebie ofertę.
3. Osobą do kontaktu jest Ryszard Adamczyk.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (7 czerwca 2017)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (7 czerwca 2017, 13:03:38)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428