Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic. 
  
I.                    
Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu ceny wykonania ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic. 
  
II. 
Informację o cenie należy składać do dnia 30.05.2018 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.) 
Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.   
  
III. 
Oferta obejmować musi wykonanie całości prac związanych z wykonaniem pokrycia dachu:
pokrycie papą wraz obróbkami blacharskimi i kominów

IV. 
Przyjmuje się powierzchnię dachu: 283 m2 

V. Uwagi końcowe 
1. Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami Muzeum rozpocznie szczegółowe negocjacje z firmą oferującą najkorzystniejszą ofertę. 
2. Przedstawione oferty służą jedynie ustaleniu ceny poprzez rozeznaniu rynku. Ostateczna cena ustalona zostanie w trakcie uszczegółowienia zamówienia, gdyby jednak przekroczyła kwotę oferowaną przez inną firmę, Muzeum może również z nią prowadzić negocjacje, wybierając ostatecznie korzystniejszą dla siebie ofertę. 
3. Osobą do kontaktu jest Ryszard Adamczyk.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (9 maja 2018)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (9 maja 2018, 22:07:46)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241