Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”

Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”
 
Wykaz dokumentów:
a)      ogłoszenie o zamówieniu,
b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c)      załącznik nr 1 – OPZ,
d)      załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału,
e)      załącznik nr 3 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
f)       załącznik nr 4 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy,
g)      załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
h)      załącznik nr 6 - Wzór wykazu – zakres podwykonawstwa,
i)       załącznik nr 7 - Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego,
j)       załącznik nr 8 - Wzór formularza ofertowego,
k)      załącznik nr 9 - Wzór umowy,
l)       wniosek o dofinansowanie,
m)   umowa o dofinansowanie,
n)      program funkcjonalno – użytkowy,
o)      studium wykonalności.

Dokumenty do pobrania część - 1 Dokumenty_część_1 (8192kB) zip
Dokumenty do pobrania część - 2 Dokumenty_część_2 (8192kB) pdf
Dokumenty do pobrania część - 3 Dokumenty_część_3 (7541kB) pdf
Dokumenty do pobrania część - 4 Dokumenty_część_4 (8192kB) pdf
Dokumenty do pobrania część - 5 Dokumenty_część_5 (5935kB) pdf

Pismo z dnia 07.03.2018 roku - wyjaśnienie zapisów siwz Wyjaśnienie zapisów siwz (452kB) pdf

Zestawienie otrzymanych ofert - 15.03.2018 Zestawienie (371kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 28.03.2018 Ogłoszenie (471kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Marcin Łagiewski (2 marca 2018)
Opublikował: Marcin Łagiewski (2 marca 2018, 20:47:46)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Łagiewski (28 marca 2018, 19:24:01)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517