REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

 
„REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I MONITORINGU NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ (OPTYMALIZUJ) I WYBUDUJ"
 
Poniżej zamieszony został wykaz dokumentów, które pobrać można klikając linki: zestaw  dokumentów do pobrania oraz dokumentacja techniczna do zamówienia.
Wykaz dokumentów:
a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) program funkcjonalno-użytkowy,
c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
e) załącznik nr 1 -   Opis przedmiotu zamówienia,
f) załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków,
g) załącznik nr 3 -  Wzór informacji o  grupie kapitałowej,
h) załącznik nr 4 -   Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy,
i)  załącznik nr 5 -  Wzór wykazu osób,
j)  załącznik nr 6 -  Wzór  zakresu podwykonawstwa,
k) załącznik nr 7 -   Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego,
l)  załącznik nr 8 -   Wzór formularza ofertowego,
m) załącznik nr 9 -  Wzór umowy,
n) dokumentacja techniczna do zamówienia dotycząca I i II etapu budowy 


Zestaw dokumentów do pobrania Zestaw dokumentów do pobrania
Dokumentacja techniczna do zamówienia Zamówienie techniczne do pobrania
------------------------------------------------------
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert. (371kB) pdf

------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 11.04.2018 Ogłoszenie (468kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Marcin Łagiewski (12 marca 2018)
Opublikował: Marcin Łagiewski (12 marca 2018, 20:01:20)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Łagiewski (12 kwietnia 2018, 06:13:49)
Zmieniono: Zmiana linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459