2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie 25/2018

Zarządzenie nr 25/2018Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
i niskowartościowych składników majątku trwałego.


§ 1


Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury środków trwałych i niskowartościowych składników majątku trwałego znajdującego się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.§ 2


Rozpoczęcia spisu wyznaczam na dzień 15 października 2018r., zakończenie na 14 grudnia 2018 r.§ 3


Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:


  1. Przewodniczący Komisji - Joanna Urbaniak-Woźniak

  2. Członek Komisji - Sebastian Mazepus

  3. Członek Komisji - Michał Borowski

  4. Członek Komisji - Marek BinkowskiKomisja inwentaryzacyjna zobowiązana jest do rzetelnego, prawidłowego i zgodnego
z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.


§ 4


Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona za pomocą programu PWSK Inwentaryzacja.

Osobą obsługującą program jest specjalista ds. obsługi sekretariatu Pani Milena Nowińska.


metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (31 sierpnia 2020, 12:50:40)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378