2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020 | 2021 | 2022

Zarządzenie 28/2018

Zarządzenie nr 28/2018


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.


§ 1


Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach:

osoba materialnie odpowiedzialna –Monika Wnuk.


§ 2


Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu wyznaczam na dzień 21 grudnia 2018 r. Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 21 grudnia 2018 roku.


§ 3


Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:


  1. Przewodniczący komisji - Aneta Walaszczyk

  2. Członek komisji - Sebastian Mazepus

  3. Członek komisji - Mariusz Bartosik


Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, prawidłowego
i zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.


§ 4


Wycenę środków pieniężnych należy dokonać wg nominałów.metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (31 sierpnia 2020, 12:55:41)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240