Zapytanie ofertowe dot. projektów funkcjonalno-użytkowych dla budynków MMP /Stary Rynek 2/ i MOK /ul. Kościuszki 14/.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Zakres prac objętych programem funkcjonalno-użytkowym:

a.   Dotyczy budynku Muzeum Miasta Pabianic - Budynek z XIX w. - Pabianice, ul. Stary Rynek 2 - renowacja elewacji zewnętrznych, pozbycie się nadmiernej wilgotności ścian /od osuszania po zabezpieczanie fundamentów/,. wymiana drzwi wejściowych i przebudowa schodów, wymiana okien, wymiana instalacji CO, ocieplenie stropodachu wraz z pracami towarzyszącymi, przystosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełno sprawnościami (m.in. winda/podnośnik, toaleta/;

b.    Dotyczy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - obiekt MOK - Dom Ludowy z XX wieku, Pabianice ul. Kościuszki 14:-  Modernizacja i wyposażenie holu i szatni wraz z toaletami,  przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na 1 toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;  Remont i przystosowanie pomieszczenia na studio telewizyjne;remont dachu


Wszystkie wytworzone w czasie realizacji usługi materiały muszą spełniać warunek przydatności do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Proszę o zapoznanie się  z załączonym plikiem Szczegóły zapytania ofertowego (862kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (5 września 2018)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (5 września 2018, 23:10:54)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: Ryszard Adamczyk (19 grudnia 2021, 17:41:19)
Zmieniono: Zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1347