Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – budowa budynku szkutni wraz z infrastrukturą i układem drogowym

          Numer postępowania: 1/2020
 1. ogłoszenie o zamówieniu (425kB) pdf
 2. siwz (845kB) pdf
 3. załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna załącznik nr 1a - dokumentacja techniczna (8192kB) zip załącznik nr 1b - dokumentacja techniczna (8192kB) plik
  załącznik nr 1c - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1d - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1e - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1f - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1g - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1h - dokumentacja techniczna (8192kB) plik załącznik nr 1i - dokumentacja techniczna (1826kB) plik
 4. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3720kB) zip
 5. załącznik nr 3 - przedmiar (1396kB) zip
 6. załącznik nr 4 - wzór formularza oferty (564kB) pdf
 7. załącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (298kB) pdf
 8. załącznik nr 6 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (314kB) pdf
 9. załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (288kB) pdf
 10. załącznik nr 8 - wzór wykazu zakresu podwykonawstwa (283kB) pdf
 11. załącznik nr 9 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia (277kB) pdf
 12. załącznik nr 10 - wzór wykazu doświadczenia (452kB) pdf
 13. załącznik nr 11 - wzór wykazu osób (279kB) pdf
 14. załącznik nr 12 - wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia (269kB) pdf
 15. załącznik nr 13 - wzór oświadczenia grupa kapitałowa (469kB) pdf
 16. załącznik nr 14 - wzór umowy (586kB) pdf
 17. załącznik nr 15 - wzór umowy powierzenia danych (484kB) pdfZamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2021 roku o godz. 12.00. Otwarcie ofert zostało zaplanowane w dniu 18.02.2021 roku o godz. 12.30.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Giedrojć (29 grudnia 2020)
Opublikował: Marcin Krawczyk (29 grudnia 2020, 11:20:34)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (6 kwietnia 2021, 14:13:56)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1232