Ogłoszenia

Ogłoszenia

Protokół z postępowania wyboru firmy „technika sceniczna” XLIII DNI PABIANIC 2021

  W dniu 01 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 nastąpiło otwarcie ofert na „Obsługę sceniczną imprezy plenerowej XLIII DNI PABIANIC 2021” (ustawienie sceny min. 12x12m, oświetlenia, nagłośnienia i wideo stosując się do rideru [...]

Notatka służbowa – dotyczy wyboru ochrony podczas XLIII Dni Pabianic w dniu 04.09.2021 roku.

Pabianice, dn. 05.07.2021r. Notatka służbowa – dotyczy wyboru ochrony podczas XLIII Dni Pabianic w dniu 04.09.2021 roku. W dniu 01.07.2021 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy, która zajmie się [...]

Notatka służbowa – dotyczy wyboru oferenta – dzierżawcy terenu podczas XLIII Dni Pabianic w dniu 04.09.2021 roku.

Pabianice, dn. 01.07.2021r. Notatka służbowa – dotyczy wyboru oferenta – dzierżawcy terenu podczas XLIII Dni Pabianic w dniu 04.09.2021 roku. W dniu 1 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie w sprawie [...]

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.500 do 5.000 euro na dostawę sprzętu multimedialnego, który będzie stanowił zestaw do rejestracji informacji i materiału multimedialnego

1. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu multimedialnego, który będzie stanowił zestaw do rejestracji informacji i materiału multimedialnego. W skład zestawu będą wchodziły:Kamera 1 szt.,Akcesoria [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zestaw do rejestracji materiału multimedialnego.

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach chciałby zaprosić do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, który będzie stanowił zestaw do rejestracji materiału [...]

Trzecie ogłoszenie o sprzedaży sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta ponownie informuje, że posiada do sprzedania sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Wcześniej wpłynęła jedna oferta lecz nie osiągnęła ceny minimalnej.Urządzenia były głównie [...]

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta ponownie informuje, że posiada do sprzedania sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Wcześniej wpłynęła jedna oferta na Focusrite Saffire PRO 26 i/o lecz nie osiągnęła ceny [...]

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta informuje, że posiada do sprzedania sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta informuje, że posiada do sprzedania sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Urządzenia były głównie używane na sali widowiskowej oraz salach dydaktycznych ośrodka, rzadziej na imprezach [...]

Unieważnienie postępowania dotyczące wyboru dzierżawcy pod "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019

Na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych Miejski Ośrodek Kultury unieważnia postępowanie dotyczące wyboru dzierżawcy pod "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019 w związku z niemożliwością [...]

Zaprezentuj się podczas Dni Pabianic 2019

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przyjmuje zgłoszenia do wykupu powierzchni reklamowych i wystawienniczych podczas imprezy plenerowej – XLII Dni Pabianic, która odbędzie się w dniu 15 [...]

Wybór firmy zajmującej się techniką sceniczną na 42. Dni Pabianic - ogłoszenie

W dniu 18 marca 2019 roku podjęto decyzję w sprawie techniki scenicznej podczas 42. Dni Pabianic organizowanej w dniu 15 czerwca 2019 roku na terenie MOSiR „Włókniarz” przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach.Wpłynęło 6 ofert:DWD Sound [...]

Wyboru firmy zajmującej się ochroną osób i mienia podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019

W dniu 28 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy ochroniarskiej, która zajmie się ochroną osób i mienia podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019 organizowanej w dniu 15 czerwca 2019 roku na terenie MOSiR [...]

Wybór dzierżawcy pod "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019

W dniu 28 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy dzierżawcy pod tzw. „Wesołe Miasteczko”, która uzyska wyłączność na ustawienie w szeroko rozumianym miasteczku rozrywkowym podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic [...]

Wybór firmy cateringowej podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019

W dniu 28 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy cateringowej, która uzyska wyłączność na ustawienie stoisk handlowych w szeroko rozumianym cateringu podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2019 organizowanej w dniu 15 [...]

Zaprezentuj się podczas Dni Pabianic 2018

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przyjmuje zgłoszenia do wykupu powierzchni reklamowych i wystawienniczych podczas imprezy plenerowej – XLI Dni Pabianic, która odbędzie się w dniu 10 [...]

Wyboru firmy zajmującej się ochroną osób i mienia podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2018

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy ochroniarskiej, która zajmie się ochroną osób i mienia podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2018 organizowanej w dniu 10 czerwca 2018 roku na terenie MOSiR [...]

Wybór dzierżawcy pod "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2018

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy dzierżawcy pod tzw. „Wesołe Miasteczko”, która uzyska wyłączność na ustawienie w szeroko rozumianym miasteczku rozrywkowym podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic [...]

Wybór firmy cateringowej podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2018

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy cateringowej, która uzyska wyłączność na ustawienie stoisk handlowych w szeroko rozumianym cateringu podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2018 organizowanej w dniu [...]

Zaprezentuj się podczas Dni Pabianic

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przyjmuje zgłoszenia do wykupu powierzchni reklamowych i wystawienniczych podczas imprezy plenerowej – XXXX Dni Pabianic, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017r., w obiektach [...]

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Stan na dzień 04.04.2017LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (usługa dostawa, robota budowlana) Przewidywany tryb udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2017 [...]

Wybór dzierżawcy pod "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2017

W dniu 21 Lutego 2017 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy dzierżawcy pod tzw. Wesołe Miasteczko”, która uzyska wyłączność na ustawienie w szeroko rozumianym miasteczku rozrywkowym podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic [...]

Wybór firmy cateringowej podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2017

W dniu 20 Lutego 2017 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy cateringowej, która uzyska wyłączność na ustawienie stoisk handlowych w szeroko rozumianym cateringu podczas imprezy plenerowej Dni Pabianic 2017 organizowanej w dniu [...]

Wybór wykonawcy projektu budowlanego i teletechnicznego sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury

1. Opis przedmiotu zamówienia : Wykonanie projektu budowlanego i teletechnicznych Sali widowiskowej2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 16.05.20163. Wartość zamówienia: 50 000 złotych netto ustalona na podstawie średnich [...]

Pokaż się na Dniach Pabianic

Organizatorzy imprezy plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych Dni Pabianic zapraszają przedsiębiorstwa, firmy, stowarzyszenia i osoby prywatne, które podczas festynu chciałyby wystawić swoje stoiska. Zachęcamy również pasjonatów i [...]

Wybór firmy nagłośnieniowej na Rock Master 2016 - ogłoszenie

W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy nagłośnieniowej, podczas imprezy plenerowej ROCK MASTER 2016 organizowanej w dniu 25 czerwca 2016 roku na terenie MOSIR przy ulicy Bugaj 110 Na podstawie złożonych [...]

Wybór firmy nagłośnieniowej na Rock Master 2016

W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy nagłośnieniowej, podczas imprezy plenerowej ROCK MASTER 2016 organizowanej w dniu 25 czerwca 2016 roku na terenie MOSIR przy ulicy Bugaj 110 Na podstawie złożonych [...]

Wybór "Wesołego Miasteczka" - ogłoszenie

W dniu 2 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy, która ustawina wyłączność urządzenia rekreacyjne (Wesołe Miasteczko), podczas imprezy plenerowej DNI Pabianic 2016 organizowanej w dniu 5 czerwca 2016 roku na terenie [...]

Wybór firmy cateringowej - ogłoszenie

W dniu 29 Lutego 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie wyboru firmy cateringowej, która uzyska wyłączność na ustawienie stoisk handlowych w szeroko rozumianym cateringu podczas imprezy plenerowej DNI Pabianic 2016 organizowanej w dniu [...]

metryczka