Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania kompleksowych prac konserwatorskich usuwających skutki zalania zabytkowej polichromii ściennej sali kominkowej I piętra XVI w. renesansowego dworu

Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu ceny wykonania kompleksowych prac konserwatorskich usuwających skutki zalania zabytkowej polichromii ściennej znajdującej się w sali kominkowej I [...]

Informacja nt. Rozeznanie rynku – ustalenie ceny zakupu stanowiska multimedialnego

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że w wyznaczonym czasie otrzymało oferty cenowe od następujących firm:- Infobox Sp. zo.o. S.K.A.- Multimedialne Muzeum- multiTab Sp. zo.o.Muzeum Miasta Pabianic nie wybrało żadnej z przedstawionych ofert do [...]

Rozeznanie rynku – ustalenie ceny zakupu stanowiska multimedialnego

Rozeznanie rynku – ustalenie ceny zakupu stanowiska multimedialnego   I. Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Miasta Pabianic Stary Rynek 1/2 95-200 Pabianice NIP: 731-13-68-214   II. Opis przedmiotu [...]

Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego - ustalenia ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że na Wykonawcę naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach wybrano firmę "Denlux".  [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania studium wykonalności do wniosku w ramach Strategii ZIT

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania studium wykonalności do wniosku w ramach Strategii ZIT   I.                    Muzeum [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania wniosku w ramach Strategii ZIT

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania wniosku w ramach Strategii ZIT    I.                     Muzeum Miasta Pabianic wszczyna [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach, użytkowanej przez Muzeum [...]

Rozeznanie rynku - powtórne ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.   [...]

Rozeznanie rynku - wykonanie modernizacji sieci telefonicznej Muzeum Miasta Pabianic

Rozeznanie rynku - ustalenie sposobu i ceny wykonania modernizacji sieci telefonicznej Muzeum Miasta Pabianic   I.  Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu sposobu oraz [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.   I. Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku [...]

Ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego poprzez rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego w Pabianicach  Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny wykonania projektu makiety Parku J. [...]

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach.

Muzeum Miasta Pabianic jako wykonawcę  dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach wybrało Firmę Handlowo Usługową „Styl”.Firma została wybrana w trakcie procedury rozeznania rynku polegającą na ustaleniu cen [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach

Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny: wykonania projektu budowlano-konserwatorskiego remontu elewacji i izolacji ścian fundamentowych renesansowego dworu w Pabianicach [...]

metryczka