Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru inspektor ds. osobowych i administracyjnych

Informacja o wyniku naboru  do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach,  z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota-Roweckiego 3 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. osobowych i [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota –Roweckiego 3  na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu [...]

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW

Wymagania:  -   wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne  -   znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office  -  wymagany  staż pracy 5 lat [...]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KINO LETNIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.02.2020 r. na kompleksową organizację projekcji filmów w ramach wydarzenia „Kino [...]

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuję, że w wyniku konkursu ofert  z dnia 28.02.2020 r. na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie MOSiR ul.Bugaj 110 w Pabianicach  wybrana została oferta : [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (12.02.2020) na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110Pliki do pobrania: [...]

Uwaga !!!

Odwołania konkursu konkursu ofert dot. postawienia punktu gastronomicznego na terenie MOSiR w Pabianicach [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.01.2020 Kompleksowa organizacja projekcji filmów w ramach wydarzenia ”Kino letnie na terenie ośrodka Lewityn w Pabianicach.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej [...]

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy [...]

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH   ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej [...]

Informacja na temat naboru na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw administracyjnych, zamieszczone na stronie podmiotowej [...]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 27.05.2019 roku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Wymagania: wykształcenie wyższe: kierunek prawo, administracja;znajomość języka obcego;znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office Liczba miejsc: 1 podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 [...]

REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   „REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I [...]

Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”

Zarządzanie projektem pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”   Wykaz dokumentów: a)      ogłoszenie o [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na najem na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Hali Koszykówki

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH    działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września [...]

metryczka