Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego - ustalenia ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach z 24.04.2020

  Muzeum Miasta Pabianic informuje, że na Wykonawcę naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach wybrano firmę "Denlux". [...]

Zapytanie ofertowe - ustalenie ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach - Wznowienie

ZAPYTANIE OFERTOWE(postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)        1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum [...]

Informacja w sprawie wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

W związku ze zmianą terminu wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w PabianicachMuzeum Miasta Pabianicpostanowiło ponowić zapytanie ofertowe w tym zakresie. [...]

Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego - ustalenia ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że na Wykonawcę naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach wybrano firmę "Denlux".  [...]

Zapytanie ofertowe - ustalenie ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)     1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum Miasta [...]

Informacja w sprawie umowy do POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 1/2019 "Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku Muzeum Miasta Pabianic"

Informujemy, że umowa w ramach POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 1/2019 "Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku Muzeum Miasta Pabianic" została podpisana z firmą "Przedsiębiorstwo robót [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 1/2019 "Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku Muzeum Miasta Pabianic"

Rozstrzygnięcie postępowania nr postępowania nr 1/2019 pn. „WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ  NOWEJ DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU  MUZEUM MIASTA PABIANIC”   Muzeum Miasta Pabianic [...]

Przetarg "Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku Muzeum Miasta Pabianic"

Muzeum Miasta Pabianic informuje o wszczęciu postępowania pn.: „WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU MUZEUM MIASTA PABIANIC” (nr postęp.: 1/2019). Informacja o powyższym [...]

Postępowanie z dn. 19.12.2018 r. dot. sporządzenia dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych...”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z [...]

Oszacowanie ceny dla prac i usług budowlanych

Muzeum Miasta Pabianic w bazie konkurencyjności ogłosiło zadanie oszacowania ceny dla prac i usług budowlanych.Pełna treść dostępna w bazie konkurencyjności - Numer ogłoszenia:10876 [...]

Zapytanie ofertowe dot. projektów funkcjonalno-użytkowych dla budynków MMP /Stary Rynek 2/ i MOK /ul. Kościuszki 14/.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny [...]

Unieważnienie zapytanie ofertowego dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

Zamawiający unieważnia postępowanie: na sporządzenie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie [...]

Informacja z otwarcia ofert dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

07.08.2018W dniu 07.08.2018 po analizie złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do każdego z wykonawców, którzy złożyli oferty o wyjaśnienie treści złożonych ofert do dn. 10.08.2018 r..06.08.2018 r.W związku z ogłoszeniem [...]

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku Uwaga:1.    Zapytanie ofertowe publikowane jest także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/72692.   [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE CPV: 71241000-9 CPV uzupełniający:98133100-5

CPV: 71241000-9Pełna nazwa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizydrugi kod CPV uzupełniający: 98133100-5 – usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych ZAPYTANIE [...]

INFORMACJA dot. Zapytania ofertowego - przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania studium wykonalności do wniosku w ramach Strategii ZIT

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania studium wykonalności do wniosku w ramach Strategii ZIT   I.                    Muzeum [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania wniosku w ramach Strategii ZIT

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania wniosku w ramach Strategii ZIT    I.                     Muzeum Miasta Pabianic wszczyna [...]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)     1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum Miasta [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania pokrycia dachu na budynku Stary Rynek 2 w Pabianicach, użytkowanej przez Muzeum [...]

Rozeznanie rynku - powtórne ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.   [...]

Projekt "Bolesław Nawrocki z Pabianic"

BOLESŁAW NAWROCKI Z PABIANICProjekt poświęcony malarzowi Bolesławowi Nawrockiemu.Bolesław Nawrocki, artysta malarz, żyjący w latach 1877 – 1946, działał w Pabianicach, ziemi łódzkiej oraz Francji i Włoszech. W czasach obecnych znany [...]

Rozeznanie rynku - wykonanie modernizacji sieci telefonicznej Muzeum Miasta Pabianic

Rozeznanie rynku - ustalenie sposobu i ceny wykonania modernizacji sieci telefonicznej Muzeum Miasta Pabianic   I.  Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu sposobu oraz [...]

Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że partnerem do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 [...]

Ogłoszenie o konkursie wyboru partnera projektu

26.06.2017 r.Muzeum Miasta PabianiceStary Rynek 1/295-200 PabianiceZaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacjiprojektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.   I. Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku [...]

Ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego poprzez rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania makiety Parku J. Słowackiego w Pabianicach  Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny wykonania projektu makiety Parku J. [...]

Sprzedaż płyt marmurowych

Muzeum Miasta Pabianic oferuje do sprzedaży fragmenty płyt marmurowych. Całość zajmuje około 1,5 m3. Zainteresowanych prosimy o kontakt do 20.04.2017 r. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@muzeum.pabianice.pl centrala tel. /042/ 215 [...]

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach.

Muzeum Miasta Pabianic jako wykonawcę  dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach wybrało Firmę Handlowo Usługową „Styl”.Firma została wybrana w trakcie procedury rozeznania rynku polegającą na ustaleniu cen [...]

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach

Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny: wykonania projektu budowlano-konserwatorskiego remontu elewacji i izolacji ścian fundamentowych renesansowego dworu w Pabianicach [...]

metryczka