O placówce

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta to instytucja kultury gminy miejskiej Pabianice. Początki placówki sięgają roku 1972, kiedy to powołano Miejski Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny spełniający w pewnym zakresie rolę domu kultury. Miał za zadanie m.in. sprawować nadzór metodyczny nad placówkami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie miasta, wspierać amatorski ruch artystyczny a także prowadzić działalność kulturalno-oświatową na rzecz mieszkańców miasta. Wówczas ośrodek mieścił się w lokalu Wydziału Kultury Prezydium MRN przy ulicy Zamkowej 26. Dwa lata później siedzibą ośrodka stało się pomieszczenie w kamienicy przy ulicy Pułaskiego 17. Do swojej obecnej siedziby przy ulicy Kościuszki 14 ośrodek, który w 1978 roku w myśl nowego statutu przekształcono z  MOIM-u na Miejski Ośrodek Kultury, przeprowadzony został w 1991 roku. Projekt rozbudowy i przebudowy budynku przy ulicy Kościuszki został zaakceptowany przez władze miasta w 1985 roku podczas spotkania Społecznej Rady Kultury.

Obecnie MOK jako placówka kulturalna zajmuje się rozwijaniem i promowaniem szeroko pojętej kultury. Z myślą o odbiorcach o różnych zainteresowaniach oraz w różnym przedziale wiekowym, ośrodek proponuje różnorodną ofertę imprez i dba o profesjonalne ich przeprowadzenie. Odbywają się różnego rodzaju koncerty muzyczne z udziałem znakomitych i znanych wokalistów oraz zespołów muzycznych, na scenie występują lubiani aktorzy ze świata teatralnego oraz filmowego. Swoimi programami bawią publiczność m.in. satyrycy i kabarety.  W galerii swoje dzieła wystawiają nie tylko lokalni artyści. W placówce działają również sekcje artystyczne prowadzone przez instruktorów. To pod ich okiem dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w różnych dziedzinach sztuki. Ponadto MOK zajmuje się także promocją naszego miasta poprzez udział uczestników poszczególnych sekcji w różnego rodzaju konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

Placówka sama też organizuje konkursy oraz przeglądy o różnej tematyce dla szerokiego spektrum uczestników. Dzięki otrzymanym dotacjom realizuje też projekty i programy skierowane do społeczności lokalnej.

metryczka


Wytworzył: Adriana Jabłońska (16 sierpnia 2022)
Opublikował: Adriana Jabłońska (17 sierpnia 2022, 14:32:16)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: Adriana Jabłońska (17 sierpnia 2022, 14:42:56)
Zmieniono: Uzupełnienie wpisu o placówce

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1366