2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020 | 2021

Zarządzenie 28/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.


§ 1


Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzam nowy Regulamin udzielania przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, wraz z załącznikami.


§ 2


Traci moc regulamin z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadzony zarządzeniem nr 29/2018.


metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (8 lutego 2021)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (8 lutego 2021, 11:57:33)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107