Protokół z postępowania wyboru firmy „technika sceniczna” XLIII DNI PABIANIC 2021


 
W dniu 01 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 nastąpiło otwarcie ofert na „Obsługę sceniczną imprezy plenerowej XLIII DNI PABIANIC 2021” (ustawienie sceny min. 12x12m, oświetlenia, nagłośnienia i wideo stosując się do rideru wykonawcy o najwyższych wymaganiach).
Przy otwarciu ofert obecni byli:
-        Maria Wrzos – Meus
-        Joanna Urbaniak – Woźniak,
-        Katarzyna Domaradzka,
-        Andrzej Domaradzki,
-        2 Przedstawicieli sponsora strategicznego
Wpłynęło 5 ofert:
1.      SOUND VIDEO SYSTEM – kwota brutto: 54 120,00 zł
2.      AGA-LIGHT – kwota brutto: 87 639,96 zł
3.      DWD SOUND Sp. z o. o. – kwota brutto: 44 772,00 zł
4.      TAURUS MUSIC – kwota brutto: 56 826,00 zł
5.      RANCHO STEFANÓW – kwota brutto: 77 490,00 zł
 
Uwzględniając kryteria wyboru oferenta: 60% - cena, 20% - doświadczenie, 10% - rekomendacje, 10% - koszty dodatkowe (zakwaterowanie, catering), obliczono punktację oferty każdej z firm.
 
Liczba punktów = C+C1+C2+C3,
gdzie   C = [Cn (najniższa cena brutto) / Co (oceniana oferta)] * 100 * 60%
            C1 – doświadczenie (max. 20 punktów)
            C2 – rekomendacje (max. 10 punktów)
            C3 – koszty dodatkowe (zakwaterowanie i catering – max. 10 punktów)
 
W związku z powyższym ostateczna punktacja wyniosła:
1.         SOUND VIDEO SYSTEM – 78,79 punktów (49,63 + 15 + 4,16 + 10)
2.         AGA-LIGHT – 70,65 punktów (30,65 + 20 + 10 + 10)
3.         DWD SOUND Sp. z o. o. – 75,83 punktów (60 + 2,5 + 3,33 + 10)
4.         TAURUS MUSIC – 69,35 punktów (47,27 + 8,75 + 3,33 + 10)
5.         RANCHO STEFANÓW – 44,67 punktów (34,67 + 0 + 0 + 10)
 
Oferty sprawdzono pod kątem zgodności z riderem wykonawcy głównego – Kayah.
W dniu 05 lipca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs ofert:
do podpisania umowy i realizacji zlecenia wybrano firmę SOUND VIDEO SYSTEM.
 
 

metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos-Meus (6 lipca 2021)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (14 lipca 2021, 10:54:35)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492