Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Ogłasza  drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32   REGON: 100999466
 
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości dz. nr 217, teren od ulicy Kilińskiego, o powierzchni
483 m2. Działka jest utwardzona kostką brukową. Na nieruchomości możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o nieuciążliwym charakterze.
 
Grunt będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 zł/m2. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.
 
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.
 
Oferty w zaklejonych kopertach wraz z oświadczeniem o akceptacji wzoru umowy należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl 
 
Termin złożenia ofert: do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 15:00
 
Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2021 r. godz. 9:00.
 
 
 
 
Pabianice dnia, 12 stycznia 2022 r.
 
Ogłoszenie (142kB) pdf
Załącznik 1 wzór umowy (190kB) pdf
Załącznik 2 oświadczenie (85kB) pdf
Ogłoszenie o wynikach postępowania II-2 (97kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (12 stycznia 2022)
Opublikował: Marcin Krawczyk (12 stycznia 2022, 15:21:43)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (3 lutego 2022, 15:34:49)
Zmieniono: Ogłoszenie o wynikach postępowania II-2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364