Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Muzeum Miasta Pabianic informuje,
że partnerem do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
została
Fundacja Arkadia Sztuka i Golf
ul. Wersalska 47/75/3
91-212 Łódź
NIP: 947-198-20-42

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (20 września 2017)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (26 września 2017, 12:19:42)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326